Algemene voorwaarden

Toepassing
Bloemenafscheid.nl is een initiatief en onderdeel van Joyce Bloembinderij VOF.
Op alle aanbiedingen en bestellingen zijn de nu volgende voorwaarden van toepassing. Onze voorwaarden zijn voor iedereen toegankelijk en te raadplegen op onze website (www.bloemenafscheid.nl). Op verzoek stuurt Joyce Bloembinderij u een exemplaar toe. 

Privacy
 

 • Joyce Bloembinderij respecteert de privacy van alle gebruikers van haar websites en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die ons door de gebruiker wordt verschaft, vertrouwelijk wordt behandeld. 
 • Joyce Bloembinderij gebruikt uw gegevens uitsluitend voor het uitvoeren van uw order. Uw gegevens worden niet aan derden verkocht. 
 • U ontvangt door het achterlaten van uw gegevens geen reclame bezorgd per post, e-mail of telefoon. 
 
Bestellen en bezorging
 • Op bloemenafscheid.nl kunnen bestellingen worden geplaatst die worden opgehaald bij Joyce Bloembinderij of die die door Joyce Bloembinderij uitsluitend kunnen worde bezorgd in het bezorgingsgebied van bloemenafscheid.nl: 't Harde - Biddinghuizen - Doornspijk - Dronten - Elburg - Elspeet - Emst - Epe - Ermelo - Harderwijk - Hasselt - Hattem - Hattemerbroek - Heerde - Hierden - Hoge Enk - Hulshorst 0 Kampen - Lelystad - Nunspeet - Oldebroek - Swifterband - Uddel - Vaassen - Veessen - Vierhouten - Wapenveld - Wezep - Zalk - Zeewolde - Zwolle.
 • Op bloemenafscheid.nl kan bij het afrekenen een bezorgdatum en voorkeurstijd worden aangegeven. Hieraan kunnen door de besteller geen rechten worden ontleend.
 • Indien bestellingen of levertijden niet gegarandeerd/gehalald kunnen worden, zal Joyce Bloembinderij u hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen. 
 • Door de besteller gemaakte fouten in bezorgingsgegevens of in teksten van rouwlinten en/of kaarten, zijn op risico van de besteller. Eventuele extra kosten voor bijvoorbeeld bezorgen of opnieuw bedrukken van rouwlinten en rouwkaarten zijn voor rekening van de besteller.
  Dit geldt ook voor de eventuele of tweede vertraging in de bezorging. Hiervoor zal de besteller door Joyce Bloembinderrij worden belast.
 • Het annuleren van een bestelling dient tenminste 24 uur voor de bezorgdatum bij Joyce Bloembinderij bekend te zijn. Joyce Bloembinderij zal in dat geval het aankoopbedrag (minus evt. gemaakte kosten) terugboeken. 
 • Als gevolg van seizoenswisselingen en het aanbod van bloemen zijn afwijkingen in een besteld product mogelijk. Bij grote afwijkingen zal Joyce Bloembinderij de besteller hiervan altijd voortijdig op de hoogte brengen.
 
Prijzen
 • Alle vermelde prijzen zijn inclusief BTW en exclusief bezorg- en administratiekosten. 
 • Voor bezorg- en administratiekosten wordt op bloemenafscheid.nl één tarief gehanteerd van €6.95 per bezorging voor het gehele bezorggebied van bloemenafscheid.nl
 • Uitsluitend bij de optie 'op rekening van bij ons bekende uitvaartonderneming') is bezorging gratis.
 • Alle bedragen worden in euro's weergegeven. 
 
Betaling
 • De betaling geschiedt via Rabobank Omnikassa d.m.v. iDEAL, Visa, Mastercard, Maestro, V Pay of Bancontact/MisterCash,
 • Uitsluitend voor bij Joyce Bloembinderij bekende uitvaartorganisaties is er de mogelijkheid om de bestelling te plaatsen op rekening. De factuur wordt z.s.m. na levering toegezonden en dient binnen 14 dagen na ontvangst te worden voldaan.
 • De besteller kan uitsluitend gebruik maken van de op rekening optie met toestemming van de betreffende uitvaartorganisatie. Joyce Bloembinderij zal hierop bij elke bestelling op rekening een controle uitvoeren bij de uitvaartorganisatie.
 
Levering
 • Levering geschiedt op alle dagen van de week, met uitzondering van zon- en (Nederlandse)feestdagen. 
 • Op bloemenafscheid.nl kan bij het afrekenen een bezorgdatum en voorkeurstijd worden aangegeven. Hieraan kunnen door de besteller geen rechten worden ontleend.
 • Standaard staat het bestelproces zo ingesteld dat er tussen het moment van bestellen en levering altijd minimaal 24 uur zit. In het geval dat ondanks deze 24 uur het voor Joyce Bloembinderij, om welke reden dan ook, niet mogelijk is om tijdig te leveren dan zal de besteller hierover z.s.m. worden geinformeerd. Gedurende vakantiesluiting van Joyce Bloembinderij worden opdrachten via bloemenafscheid.nl wel gewoon uitgevoerd ondanks dat de fysieke winkel gesloten is. De genoemde periode van 48 uur zal gedurende vakantiesluitingen tijdelijk worden aangepast naar 48 uur.
 • Indien bestellingen of levertijden niet gegarandeerd kunnen worden, zal Joyce Bloembinderij u hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.
 • Orders voor ’t Harde, Doornspijk, Elburg, Hoge Enk, Oldebroek, ’t Loo en Oosterwolde worden door onze eigen bezorgdienst bezorgd. 
 • Bij bestellingen met een orderwaarde onder €100 is Joyce Bloembinderij vrij van keuze om de bestelling, zonder vooraf overleg met de besteller, te laten uitvoeren door een collega bloemist via Fleurop.
 
Overmacht
 • Wanneer door overmacht niet bezorgd kan worden, zal Joyce Bloembinderij u hiervan zo snel mogelijk op de hoogte stellen. 
 • Onder overmacht wordt verstaan alle van buiten komende oorzaken waarop geen invloed kan worden uitgeoefend.
  Bijvoorbeeld: werkstakingen, demonstraties, (slecht)weersinvloeden, maatregelen genomen door overheidsinstanties ... etc ... etc ... 
 • Joyce Bloembinderij kan in geval van overmacht -na overleg met de opdrachtgever- de overeenkomst opzeggen dan wel de levering opschorten, tot aan het tijdstip waarop de overmachtssituatie ophoudt te bestaan. 
 
Garantie
 • Joyce Bloembinderij biedt de ontvanger 5 dagen versgarantie op het boeket of bloemstuk, mits de bloemen op de voorgeschreven manier wordt behandeld. 
 • Elke aanspraak op garantie komt te vervallen indien de ontvanger de verzorgingstips niet in acht heeft genomen of als de bezorging van het product vertraging heeft opgelopen doordat de ontvanger niet thuis was. 
 • Indien de ontvanger en/of klant aanspraak wil maken op garantie dient de ontvanger en/of klant Joyce Bloembinderij binnen 5 dagen hiervan schriftelijk en gemotiveerd op de hoogte te stellen. 

 
Aansprakelijkheid
Mocht er tijdens transport breuk, beschadiging of vermissing optreden, dan draagt Joyce Bloembinderij er zorg voor, dat een nieuw product zo spoedig mogelijk wordt geleverd.
 
Diversen
Op alle rechten, verplichtingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.